• Česko zpívá koledy

     • Zveme vás na dvanáctý ročník akce Česko zpívá koledy


      I letos si společně zazpíváme koledy, které již známe:  
           Nesem vám noviny
           Půjdem spolu do Betléma
           Narodil se Kristus Pán
           Veselé vánoční hody

           Pásli ovce Valaši 

      Zpívání zakončíme vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí.


      Sejdeme se 7. prosince 2022 v 18 hodin na návsi u vánočního stromu, abychom nejen společně zpívali, ale prožili i příjemný adventní čas. 

    • Ke slovu se dostala poezie
     • Ke slovu se dostala poezie

     •      29.11.2022 se konala školní recitační soutěž, která měla velký úspěch a určitě si získala mnoho fanoušků. V rámci třídních kol se jí během celého listopadu zúčastnilo bezmála 200 žáků.

      Z každého ročníku pak postoupili ti nejlepší do celoškolního kola. Vyzkoušeli si to i žáci z naší nové přípravné třídy a nutno říci, že tento úkol splnili na jedničku. 

      Soutěžilo se ve třech kategoriích, dle zastoupení žáků jednotlivých ročníků. A jak to dopadlo?

      I. kategorie (přípravná třída, 1. a 2. ročník)

           1. místo Emma V. (2.B) 

           2. místo Radka K. (2.B)

           3. místo Petr M. (2.A)

      II. kategorie (3. až 5. ročník)

           1. místo Kateřina M. (5.B)

           2. místo Natali D. (5.A)

           3. místo Viktorie V. (3.)

      III. kategorie (6. až 9. ročník)

           1. místo Karolína Ch. (9.)

           2. místo Hugo F. (7.A)

           3. místo Nela V. (8.B)

      Všem srdečně blahopřejeme.  Za kolektiv ZŠ Sokolnice L. Tomšíková.

     • Volby do školské rady

     • 25. 10. 2022 skončí tříleté funkční období školské rady. Z tohoto důvodu vyhlašuji volby do školské rady.

      • Voleni budou 2 členové školské rady
      • Oprávněným voličem je každý zákonný zástupce žáka ZŠ Sokolnice
      • Podávat kandidaturu je možné prostřednictvím elektronického systému Edupage v modulu přihlašování
      • Podávat kandidaturu je možné ve dnech 27. 9. – 6. 10. 2022
      • Následné hlasování bude probíhat prostřednictvím informačního systému Edupage v modulu ankety
      •  Volby proběhnou ve dnech 10. 10. – 14. 10. 2022

      Mgr. Tomáš Struška

     • Hýbeme se hezky česky

     • Po celé ČR probíhá soutěž "Hýbeme se hezky česky". Zapojené týmy mohou vyhrát finanční odměnu na sportovní vybavení. I my jsme zapojeni, proto Vás, rodiče, žáky a přátele školy žádáme o každodenní hlasování pro ZŠ Sokolnice na tomto odkazu - https://www.hybemesehezkycesky.cz/online-hlasovani/detail/483?region_id=28

      Pojďme ukázat, že táhneme za jeden provaz a pokusme se vyhrát. Máme zdatné soupeře, ale věřím, že nakonec postoupíme a "urveme" první místo. Stačí málo - každý den hlasovat ze všech dostupných IP adres. Kdyby dal téměř každý z naší školy hlas, skáče nám to denně o více jak 200 bodů. Zatím se k tomu moc neblížíme, ale i tak nám věřím. Soutěž končí 30.6.2021. Tak neváhejte a pojďte pro nás klikat!!!! Děkujeme.

     • Korfbal do škol

     • Ve středu 2. 6. 2021 jsme se aktivně zapojili do projektu "Korfbal do škol" (https://skolni.korfbal.cz/). Přijeli k nám dva lektoři a seznámili žáky 3. a 4. tříd s touto zajímavou hrou. Zároveň naší škole zapůjčili vybavení, takže si budeme moci korfbal zahrát téměř kdykoliv. A pokud by se chtěl někdo zúčastnit táboru věnovanému korfbalu, podívejte se na tento odkaz - https://akademie.korfbal.cz/

     • Sokolnická základka v pohybu II.

     • Aktualizováno 7. 6. 2021 - Úspěšně jsme dokončili druhou výzvu, máme za sebou úžasnou vzdálenost ze Sokolnic do Grónska. Celkové výsledky najdete zde. Děkujeme a gratulujeme všem aktivním účastníkům - udělali jste něco pro své zdraví :) A snad se budete i nadále hýbat a užívat si radost z pohybu a společných chvil s přáteli a rodinou. Přejeme mnoho parádních výletů, výběhů a vyjížděk :)

       

      Máme za sebou první pohybovou výzvu, ve které jsme zvládli více než 4 700 km - gratulujeme všem účastníkům!!! Celkové výsledky najdete zde. A dnešním dnem spouštíme druhé kolo. Je trochu změna  v pravidlech. Bližší informace najdete v informačním systému EduPage. Průběžné výsledky budeme opět uvádět zde.

     • Sokolnická základka v pohybu

     • Rád sportuješ nebo chceš začít sportovat a hýbat se? Rád chodíš nebo jezdíš na kole na výlety? Tak se vrhni do naší nové výzvy a "rozhejbej" základku. Schválně, která třída zvládne během tří týdnů nejvíce kilometrů a jakou vzdálenost urazíme všichni dohromady? Bude to více než 5 tisíc kilometrů? Když se začneme hýbat všichni, tak to bude určitě i delší vzdálenost. Začni tedy plánovat pěší výlety, jízdu na kole a běh a pojď do toho :) Více info jsme poslali informačním systémem EduPage. Výsledky najdete zde.

     • Online workshop - Zásady zdravého životního stylu

     • Drazí rodiče,

      rádi bychom Vás pozvali na online workshop - Zásady zdravého životního stylu (dle nejnovějších výzkumů) - který proběhne:

      27.4. v 18:00 (online místnost v aplikaci ZOOM)

      Délka: 60 min
      Cena: zdarma

      Pro účast na tomto workshopu je potřeba vyplnit tento formulář.
       

      V příloze naleznete leták s tématy tohoto workshopu.

      S pozdravem

      Mgr. Ivan Serafin a Mgr. Jan Chlápek

       

      workshop.pdf

     • Účastníme se projektu DiGiMe

     • V tomto školním roce se žáci druhého stupně, i přes všechna opatření, účastní celoročního mezinárodního projektu DigiMe. O co se jedná? Jde o spolupráci Rakouska a České republiky, kdy je kladen důraz na posílení digitálních dovedností žáků. Současně je projekt koncipován tak, aby nejen zvyšoval povědomí dětí o informačních technologiích, možnostech jejich využití, ale taky rozvíjel jejich kreativitu a především je bavil. Abychom dodrželi všechny výše zmíněné cíle projektu, nechali jsme žáky, aby si sami zvolili, jaké IT vybavení využijeme a jak celý projekt uskutečníme. Nakonec vyhrály 3D tiskárny, se kterými budeme vyrábět pomůcky do výuky chemie a přírodopisu. Žáci se seznámí se základy 3D tisku a při závěrečné dokumentaci se naučí stříhání a tvorbu propagačního videa. Závěrem projektu bude prezentace výrobků a propagačního videa v Brně, ve středisku volného času Lužánky, před organizátory a kolegy z jiných škol. Zde také proběhne soutěž s ostatními zúčastněnými základními školami hodnocená odborníky z IT. Věříme, že tento projet bude pro děti přínosem, naučí se zacházet s moderními technologiemi a třeba objeví svůj potenciál pro další studium nebo praxi. Také bychom rádi poděkovali středisku volného času Lužánky za organizaci a zprostředkování těchto kreativních aktivit. Budeme Vás průběžně informovat o tom, jak projekt pokračuje a jak se našim žákům daří naplňovat vytyčený cíl.