• Projekty na ZŠ Sokolnice

   • Projekt díky kterému můžeme žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům, které negativně zasáhlo období distanční výuky nabídnout doučování.

     

     

     

    V tomto školním roce (2020/2021) se žáci druhého stupně, i přes všechna opatření, účastní celoročního mezinárodního projektu DigiMe.

    O co se jedná? Jde o spolupráci Rakouska a České republiky, kdy je kladen důraz na posílení digitálních dovedností žáků. Současně je projekt koncipován tak, aby nejen zvyšoval povědomí dětí o informačních technologiích, možnostech jejich využití, ale taky rozvíjel jejich kreativitu a především je bavil. 

    Abychom dodrželi všechny výše zmíněné cíle projektu, nechali jsme žáky, aby si sami zvolili, jaké IT vybavení využijeme a jak celý projekt uskutečníme. Nakonec vyhrály 3D tiskárny, se kterými budeme vyrábět pomůcky do výuky chemie a přírodopisu. Žáci se seznámí se základy 3D tisku a při závěrečné dokumentaci se naučí stříhání a tvorbu propagačního videa. 

    Závěrem projektu bude prezentace výrobků a propagačního videa v Brně, ve středisku volného času Lužánky, před organizátory a kolegy z jiných škol. Zde také proběhne soutěž s ostatními zúčastněnými základními školami hodnocená odborníky z IT. Věříme, že tento projet bude pro děti přínosem, naučí se zacházet s moderními technologiemi a třeba objeví svůj potenciál pro další studium nebo praxi.

    Také bychom rádi poděkovali středisku volného času Lužánky za organizaci a zprostředkování těchto kreativních aktivit. Budeme Vás průběžně informovat o tom, jak projekt pokračuje a jak se našim žákům daří naplňovat vytyčený cíl.

     

     

    V tomto školním roce (2020/2021) se žáci druhého stupně, i přes všechna opatření, účastní celoročního mezinárodního projektu DigiMe.

    O co se jedná? Jde o spolupráci Rakouska a České republiky, kdy je kladen důraz na posílení digitálních dovedností žáků. Současně je projekt koncipován tak, aby nejen zvyšoval povědomí dětí o informačních technologiích, možnostech jejich využití, ale taky rozvíjel jejich kreativitu a především je bavil. 

    Abychom dodrželi všechny výše zmíněné cíle projektu, nechali jsme žáky, aby si sami zvolili, jaké IT vybavení využijeme a jak celý projekt uskutečníme. Nakonec vyhrály 3D tiskárny, se kterými budeme vyrábět pomůcky do výuky chemie a přírodopisu. Žáci se seznámí se základy 3D tisku a při závěrečné dokumentaci se naučí stříhání a tvorbu propagačního videa. 

    Závěrem projektu bude prezentace výrobků a propagačního videa v Brně, ve středisku volného času Lužánky, před organizátory a kolegy z jiných škol. Zde také proběhne soutěž s ostatními zúčastněnými základními školami hodnocená odborníky z IT. Věříme, že tento projet bude pro děti přínosem, naučí se zacházet s moderními technologiemi a třeba objeví svůj potenciál pro další studium nebo praxi.

    Také bychom rádi poděkovali středisku volného času Lužánky za organizaci a zprostředkování těchto kreativních aktivit. Budeme Vás průběžně informovat o tom, jak projekt pokračuje a jak se našim žákům daří naplňovat vytyčený cíl.

     

    Základní škola v Sokolnicích získala podporu pro projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání s názvem Vzděláváme se společně II, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014900.

    Díky projektu ve škole můžeme udržet pozici školní asistentky, která se bude věnovat individualizaci vzdělávání pro děti se speciálními potřebami. Díky projektu umožníme doučování těm, kdo jej budou potřebovat a mimoškolní činnost v zájmových klubech.

    Ve školní družině budeme pořádat tematicky zaměřené projektové dny, při kterých se děti učí hravými formami, které je baví a umožňují jim využít svou kreativitu. Společné vzdělávání pro nás není jen módní heslo – je to naše každodenní činnost.